Markplan är ett litet flexibelt konsultföretag som jobbar med stora som små kunder. 

Vi utför mark- och VA-projekteringar för ny- och ombyggnationer av utemiljöer för bostäder,  idrotts- och golfanläggningar, offentliga miljöer, skolor, äldreboende mm

Vi strävar efter att utföra realistiska projekteringar med ekonomiskt hållbara lösningar. 

Vi utför även besiktningar för mark, VA och växter

Medlem i FSGA (Föreningen Skandinaviska golfbanearkitekter)